En aquesta pàgina trobareu l’accés a la Intranet dels Xulius, adreçada als socis.

A la Intranet podreu tenir al dia les vostres dades personals, el número de compte per a domiciliacions, etc.

ACCÉS A LA INTRANET

Close Menu